02188195062

شیشه دوجداره رفلکس

از انواع شیشه دو جداره که به طراحان و معماران امکان خلق نمایی زیبا از ساختمان و همچنین تطبیق فضای پنجره دوجداره با نمای ساختمان(هنگام نوسازی و یا تعویض پنجره های قدیمی بدون تخریب) را می دهد، شیشه دوجداره رفلکس می باشد. برای تولید این نوع شیشه از آلیاژ و فلزاتی استفاده می شود که خصوصیات شیشه(رنگ و بازتاب نور شیشه دو جداره) را مورد تغییر قرار می دهند. شیشه دوجداره رفلکس معمولا از دوجداره شدن شیشه شفاف (ساده) و شیشه رفلکس تشکیل شده است و جداره رفلکس وظیفه بازتاب نوردر جهت منبع نور را دارد. شیشه دوجداره رفلکس را همانند شیشه دو جداره ساده می توان در ضخامت های 4 میلیمتر و 6 میلیمتر استفاده کرد.

شیشه دوجداره رفلکس

از جمله ویژگی های شیشه دوجداره رفلکس، عدم دید داخل منزل در روز، کمک به زیبایی نمای ساختمان، بازتاب و انعکاس نور مستقیم خورشید و جلوگیری از ورود گرمای تابستان به داخل منازل را می توان نام برد. شیشه دوجداره رفلکس در کنار مزیت های بیان شده، معایبی مانند کاهش نور و روشنایی منازل  و تغییر رنگ دید ناظر از داخل ساختمان را دارا می باشد. همچنین این نوع شیشه دوجداره بخش زیادی از نور مرئی، پرتو IR و UV را بازتاب می کند.

شیشه دوجداره رفلکس بدلیل خواص بازتاب نور، در شب عملکردی برعکس دارد و دلیل آن روشنایی بیشتر فضای داخل منزل نسبت به فضای خارج منزل می باشد. در تصویر زیر عملکرد شیشه دوجداره رفلکس نسبت به منبع نور و نور خورشید را می توانید مشاهده کنید که عملکرد معکوس رفلکس در شب را توجیه می کند.

عملکرد شیشه رفلکس در برابر نور

شیشه دوجداره رفلکس در رنگ های مختلف جهت هماهنگی و مطابقت با نمای ساختمان تولیدمی پردد. در حال حاضر شیشه دوجداره رفلکس طلایی، رفلکس سبز، رفلکس آبی، رفلکس برنز و رفلکس نقره ای در بازار موجود می باشد که شیشه رفلکس نقره ای یا سوپر سیلور بیشترین انتقال نور خورشید و شیشه رفلکس برنز و سبز کمترین انتقال نور خورشید را نسبت به دیگر شیشه های رفلکس دارد.

انواع شیشه دوجداره رفلکس

در تصاویر زیر میزان عبور نور مرئی خورشید و همچنین گرمای حاصله از نور خورشید را در دو نوع شیشه دوجداره ساده که خاصیت بازتاب کمی دارد و شیشه دوجداره رفلکس مشاهده می کنید. این اعداد تنها میزان عبور گرما و نور خورشید رابیان می کنند و نه میزان عایق بندی شیشه دوجداره در برابر اختلاف دما را.

نحوه عملکرد شیشه دوجداره رفلکس

 

Top of Page