02188195062

طرح پنجره دوجداره upvc

در کنار انتخاب حالت بازشو پنجره دوجداره UPVC، طرح پنجره نیز حائز اهمیت است، که با توجه به سلیقه، نمای ساختمان و موقعیت مکانی پنجره مشخص می گردد. تطابق طرح پنجره با نمای ساختمان(به غیر از ساختمان نوساز) در هنگام تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره، بدلیل حفظ ظاهر پنجره قدیمی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. موقعیت مکانی پنجره نیز بیانگر عدم تداخل پنجره UPVC با دیگر وسایل است بطور مثال در مواردی که پرده از سقف فاصله دارد و قسمتی از بالا پنجره را می پوشاند، باید قسمت بالای پنجره دو جداره را بصورت افقی ثابت در نظر بگیریم، در اصطلاح کتیبه قرار دهیم و در عکس  این موضوع، اگر مانعی در قسمت پایین پنجره مانع از باز و بسته شدن بازشو پنجره شود باید قسمت پایین کتیبه در نظر گرفته شود و یا از پنجره دوجداره کشویی استفاده گردد. در تصاویر زیر حالات متنوعی از طرح پنجره مشاهده می کنید که شما را در انتخاب طرح مناسب پنجره دوجداره UPVC راهنمایی می کند. ثابت بودن ویا حالت بازشو پنجره دوجداره UPVC باتوجه به درخواست مشتری می باشد.

 

پنجره UPVC یک لنگه با کتیبه و بدون کتیبه

پنجره UPVC

پنجره دوجداره دو لنگه

پنجره دوجداره

پنجره UPVC دو لنگه با کتیبه

 پنجره UPVC دو لنگه

پجره دو جداره سه لنگه

پنجره دو جداره سه لنگه

پنجره دوجداره سه لنگه با دو کتیبه

پنجره دوجداره با دوکتیبه سه لنگه

پنجره دوجداره سه لنگه با سه کتیبه

پنجره سه لنگه دوجداره با سه کتیبه

 

شکل های هندسی پنجره UPVC

پنجره دوجداره علاوه بر طرح مستطیل شکل خود، به شکل های هندسی دیگری نیز ساخته می شوند. این طرح ها شامل پنجره دوجداره خم، ویترینی، خلیجی و زاویه دار می باشند که باتوجه به نیاز مشتری و رعایت استاندارد های درب و پنجره دوجداره قابل اجراست.

پنجره دوجداره هندسی شکل

 

Top of Page