02188195062

تعویض پنجره قدیمی با شکل دلخواه

یکی از مسائلی که هنگام تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دوجداره به آن برخورد می کنیم، هماهنگی بین پنجره قدیمی و پنجره UPVCمی باشد. این هماهنگی به لحاظ شکل ظاهری پنجره، رنگ پنجره و رنگ شیشه قدیمی و شیشه دوجداره است که هنگام تعویض پنجره قدیمی باید به آن توجه گردد.

شکل ظاهری پنجره به معنای تعداد بازشو، ابعاد قسمت ثابت و متحرک پنجره مانند کتیبه پایین و بالای پنجره می باشد و با اینکه در قیمت پنجره دوجداره تاثیر گذار است اما اجرا شدن آن برای هماهنگی با پنجره های دیگر و نمای ساختمان امری لازم الاجرا می باشد. برای انجام این کار، هنگامی که پرسنل نصب در حال اندازه گیری است، شکل و ابعاد بازشوها باید مورد تایید قرار بگیرد.

پنجره دوجداره شکل دار

رنگ پنجره ها نیز برای همخوانی پنجره ها باید مورد توجه قرار بگیرد( در صورت موافقت دیگر اهالی ساختمان، استفاده از پنجره دوجداره سفید رنگ مانعی ندارد). شما می توانید رنگ پنجره UPVC منزل خود را براساس رنگ پنجره قدیمی خود سفارش دهید. رنگ بیرونی بیشتر پنجره های قدیمی با رنگ سفید و یا رنگ لمینت پنجره دو جداره UPVC مطابقت ندارد. به همین دلیل از رنگ هایی که برای پروفیل UPVC استفاده می شود و دارای کیفیت بالایی می باشند و به مرور زمان تغییر رنگی ندارند را می توان استفاده کرد که دارای تنوع رنگ بسیار بالایی می باشند. در زیر تصویری از یک پنجره دوجداره را مشاهده می کنید که در کنار تطابق رنگ نمای بیرونی پنجره با دیگر پنجره های ساختمان، اما نمای داخلی پنجره به رنگ سفید می باشد.

تعویض پنجره قدیمی با رنگ دلخواه

 

 بیشترین فضای پنجره دوجداره را شیشه دوجداره تشکیل می دهد و در صورت ناهمخوانی رنگ شیشه ها، در نمای ساختمان کاملا تاثیر گذار است. شیشه بطور کلی دارای طیف رنگی معدودی است، به همین دلیل فراهم کردن شیشه دوجداره با رنگ دلخواه در اکثر موارد براحتی انجام می شود.

انواع شیشه دوجداره رنگی

 

Top of Page