02188195062

نظافت پنجره دو جداره

گرد و غبار، باران و دوده های موجود در هوا در کنار آلودگی و نازیبایی درب و پنجره دوجداره، موجب عدم کارکرد صحیح بازشوهای درب و پنجره دو جداره می شود. در نتیجه با رسیدگی و نظافت درب و پنجره UPVC(زوار، یراق آلات، لاستیک EPDM، محل نصب پنجره دوجداره به دیوار) و همچنین سرویس دوره ای می توان از بروز مشکلات و کارکرد نامناسب آن جلوگیری کرد. در ادامه مطالبی را بیان می کنیم، که رعایت این موارد درکارایی و زیبایی درب و پنجره دو جداره تاثیرگذار است:

  برچسب هایی که بر روی پروفیل UPVC بدلیل حفاظت از آسیب های ناشی از عملیات ساختمانی و جابجایی درب و پنجره UPVC، چسبانده می شود، از مواد قابل بازیافت و برگشت پذیر به طبیعت می باشند که پس از اتمام عملیات ساختمانی باید از پنجره UPVC جدا گردد، و در صورت باقی ماندن تجزیه و اثر چسب آن بصورت لکه سیاهی باقی می ماند.

برچسب پروفیل UPVC

◄  سیستم های بازشو، بسته به حالت بازشو پنجره دو جداره و یراق آلات آن (تک حالته، دوحالته، کشویی، فولکس واگنی، آکاردئونی) دستورالعمل های متفاوتی دارند که در بازه های زمانی معین، باید قطعات داخلی و لولاهای آن روغن کاری(روغن رقیق) و بازدید شوند. همچنین برای روغن کاری لاستیک درزگیر پنجره UPVC می توان از روغن نباتی استفاده کرد که موجب انعطاف و نرمی آن می شود.

سایر نقاط مانند دستگیره، اسپانیولت و محل اتصال با پیچ نیز باید بازدید شود و در صورت شل شدن پیچ یا دیگر اتصالات، عمل سفت کاری یا تعمیر انجام گردد.

روغن کاری درب و پنجره UPVC

◄  مناسب ترین راه برای نظافت درب و پنجره دوجداره استفاده از ترکیب آب و صابون و پارچه بدون پرز است. نظافت درب و پنجره UPVC موجب افزایش کارایی، زیبایی، عایق بندی و دوام بیشتر لاستیک های درزگیر می شود. برای برداشتن گچ، سیمان و یا رنگ از روی پنجره دو جداره می توانید از آب و کاردک استفاده کرد. برای آلودگی هایی مانند دوده، چربی، بتونه، چسب و واکس از شوینده های غیر اسیدی و یا آب و صابون استفاده کنید.

نظافت پنجره دو جداره

Top of Page